DARIAH.LAB: Spotkanie inaugurujące laboratoria

DARIAH.LAB: Spotkanie inaugurujące laboratoria

19 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie projektu DARIAH-PL, rozpoczynające prace w poszczególnych laboratoriach. Przedstawione zostały założenia merytoryczne do planowanego oprogramowania, dyskutowano na temat powiązania poszczególnych działań w ramach laboratoriów oraz nad formatami współpracy pomiędzy nimi.

Głównym celem, odbywającego się on-line spotkania, było wskazanie szeregu prac, które mogą być prowadzone wspólnie przez wielu partnerów, a także określono narzędzia niezbędne do ich realizacji. Było to pierwsze tego typu spotkanie projektowe; kolejne prace będą kontynuowane w ramach poszczególnych laboratoriów:

  • Laboratorium Źródeł,
  • Laboratorium Zautomatyzowanego Wzbogacania,
  • Laboratorium Nadzorowanego Semantycznego Odkrywania,
  • Laboratorium Inteligentnej Analizy i Interpretacji,
  • Laboratorium Zaawansowanej Wizualizacji.

Przypomnijmy, że głównym celem projektu DARIAH.LAB jest utworzenie krajowej inteligentnej cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce. Zasoby te mają służyć nie tylko pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji różnych kategorii i różnej jakości danych, ale także przetwarzaniu oraz udostępnianiu zasobów cyfrowych 2D i 3D: wielokontekstowej wizualizacji wyników, analizie i interpretacji wielu kategorii danych.