Dyskusja o interoperacyjności podczas 4. Konferencji MIC

Dyskusja o interoperacyjności podczas 4. Konferencji MIC

Oficjalna definicja interoperacyjności to zdolność do współdziałania różnych systemów informatycznych, polegająca na możliwości bezpiecznej wymiany danych o określonej strukturze i wzajemnego wykorzystywania tych danych poprzez tworzenie z nich informacji. Interoperacyjność jest jednym z obszarów, na których MIC prowadzi od ubiegłego roku intensywne prace.

​Wyrazem wagi owego zagadnienia dla partnerów projektu Centrum Innowacji Microsoft jest organizacja podczas 4. Konferencji MIC specjalnego panelu dyskusyjnego pt. „Interoperacyjność – wymiar legislacyjny a aspekty praktyczne”. Panel odbędzie się w godzinach 12:30-13:15 na głównej sali konferencyjnej i będzie moderowany przez Wiesława Paluszyńskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Celem dyskusji panelowej będzie prezentacja stanu obecnego i trendów związanych z interoperacyjnością (zwłaszcza w odniesieniu do tworzenia standardów), a także wyzwań praktycznych oraz pespektyw administracji centralnej i samorządowej.

Zaproszenia do udziału w panelu wystosowano m.in. do dr Wojciecha R. Wiewiórkowskiego (Dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA), Marka Lange (Senior Policy Council – Microsoft EMEA) oraz Andrzeja PiechowiakaDyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Poznania.

Warto zaznaczyć, że rozmowy na temat interoperacyjności prowadzono już podczas ubiegłorocznej konferencji MIC. Przedstawiciele PCSS i Microsoft Polska spotkali się wtedy z ludźmi nauki, m.in. z prof. Romanem Wyrzykowskim (Politechnika Częstochowska), prof. Krzysztofem Wojciechowskim (PAN), dr hab. Markiem Nawrockim (UAM) i dr Stanisławem Starzakiem (Politechnika Łódzka).