eChallenges e-2010: O telemedycynie i Wirtualnym Laboratorium Interaktywnego Nauczania

eChallenges e-2010: O telemedycynie i Wirtualnym Laboratorium Interaktywnego Nauczania
Podczas trzydniowej konferencji eChallenges e-2010 swoje osiągnięcia prezentowało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W ostatnim dniu imprezy przedstawiono dwa projekty: Wielkopolskie Centrum Telemedycyny oraz Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania.
Pierwszy z projektów zaprezentował w swoim wystąpieniu pt. „Wielkopolska Center of Telemedicine: case study” Michał Kosiedowski. W swoim założeniu projekt WCT utworzy infrastrukturę teleinformatyczną udostępniającą szereg usług telemedycznych. Usługi te umożliwią specjalistom z oddziałów klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi pracownikami systemu ochrony zdrowia w regionie. Celem projektu jest udostępnienie następujących usług telemedycznych na rzecz wielkopolskiej Służby Zdrowia: telekonsultacje medyczne, teleedukacja medyczna, wspomaganie decyzji klinicznych oraz raportowanie dla nadzoru specjalistycznego. Pilotowym obszarem medycyny, dla którego infrastruktura Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny zostanie udostępniona jest chirurgia urazowa. Uruchomienie infrastruktury projektu zaplanowano na kwiecień 2011 roku.

Główne założenia projektu Wirtualnego Laboratorium Interaktywnego Nauczania przedstawił natomiast Filip Koczorowski w prezentacji zatytułowanej „New Technologies in Nature Science Teaching – Virtual Laboratory of Interactive Teaching”. Wspomniany projekt jest jednym z fundamentów projektu pt: „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH 300001 Biedrusko”, prowadzonego przez Nadleśnictwo Łopuchówko. Dzięki rozwojowi Internetu usługi e-learningowe stają się coraz popularniejszą formą przekazywania wiedzy. Za tą metodą kształcenia przemawiają nie tylko duże możliwości prezentowania treści merytorycznych, ich interaktywność, czy też samodzielność uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, ale przede wszystkim ruchomy czas pracy i wygoda podopiecznych. Spodziewamy się więc, iż projektowany system przyniesie nie tylko dodatkową wartość oświatową czy też podniesie poziom świadomości ekologicznej wśród uczniów, ale korzystnie wpłynie na podejście do e-usług w nauczaniu, przez co wywrze wpływ na ich popularyzację.

Projekty Poznańskiego Centrum przedstawiane podczas tegorocznej konferencji idealnie wpisywały się w jej edukacyjny charakter. Ideą eChallenges jest bowiem promowanie nowych trendów i rozwiązań z dziedziny technologii internetowych, wykorzystywanych w różnych obszarach życia.