eDWIN w prestiżowym konkursie: zapraszamy do głosowania

eDWIN w prestiżowym konkursie: zapraszamy do głosowania

Platforma eDWIN, stworzona przy współpracy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ma szansę na wyróżnienie w prestiżowym, międzynarodowym konkursie WSIS, wyłaniającego projekty i technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Platforma eDWIN została nominowany w kategorii e-rolnictwo.

Głosowanie odbywa się on-line na stronie WSIS.

WSIS to Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego, działający przy Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Do jego zadań należy promocja najciekawszych projektów cyfrowych obecnych w gospodarkach poszczególnych krajów, między innymi poprzez konkurs, w którym Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin trafiła właśnie do drugiego etapu.

Partnerami WSIS są miedzy innymi Światowa Unia Telekomunikacyjna, UNESCO czy FAO (Światowa Organizacja Żywności i Rolnictwa). Tegoroczny konkurs WSIS+20 jest kamieniem milowym w dwudziestoletnim postępie we wdrażaniu ustaleń Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, który odbył się w dwóch fazach – w Genewie w 2003 r. i Tunisie w 2005 r. Dwadzieścia lat temu WSIS ustanowiło ramy globalnej współpracy cyfrowej z wizją budowania społeczeństw informacyjnych i opartych na wiedzy, zorientowanych na ludzi, włączających i zorientowanych na rozwój.

Więcej informacji o projekcie eDWIN i jego aplikacjach można znaleźć na stronie projektu.