EUHubs4Data: zapraszamy na Data Forum 2023

EUHubs4Data: zapraszamy na Data Forum 2023

23 marca 2023 r. w Hadze odbędzie się EUH4D Data Forum zatytułowane: “FEDERATED DATA-DRIVEN EXPERIMENTATION – Practical lessons from EUH4D experience”. Spotkanie organizowane będzie w ramach projektu EUHubs4Data, realizowanego w programie Horyzont 2020. Jednym z partnerów projektu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

The Data Forum to coroczne wydarzenie organizowane w ramach projektu EUHubs4Data, którego celem jest podnoszenie świadomości, dzielenie się wynikami i rekomendacjami oraz zbieranie informacji zwrotnych na temat strategii i polityki Komisji Europejskiej w zakresie danych. Wydarzenie to jest organizowane przez KU Leuven.

Podczas konferencji wystąpią inspirujący prelegenci o bardzo zróżnicowanym doświadczeniu. Wśród panelistów znajdą się unijni decydenci, naukowcy, przedstawiciele MŚP, startupów i DIH. W centrum uwagi znajdą się innowatorzy i projekty badawcze budujące europejskie rynki danych.

The Data Forum 2023 zapewnia wgląd w konkretne doświadczenia podmiotów działających na tym polu. Do udziału w wydarzeniu zaproszono: przedsiębiorców i MŚP tworzące usługi w zakresie danych i sztucznej inteligencji, DIH-y (Digital Innovation Hubs) pragnące wzmocnić swój ekosystem, etyków i prawników analizujących skutki regulacji, a także decydentów i ekspertów kształtujących środowisko oraz wszystkie osoby zainteresowane przyszłością europejskiej innowacyjności.

PCSS jest Partnerem projektu EUHubs4Data realizowanego w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie europejskiej federacji innowacyjnych ośrodków przetwarzania dużych ilości danych (Big Data DIH) jako instrumentu referencyjnego dla transgranicznych eksperymentów i innowacji opartych na danych, wspierając zarazem rozwój europejskich MŚP i nowych przedsiębiorstw w globalnej gospodarce opartej na danych.