Finalny przegląd projektu QualiPSo

Finalny przegląd projektu QualiPSo
Projekt QualiPSo dobiegł końca. W Brukseli odbył się finalny przegląd projektu. Formalnie zakończenie QualiPSo miało miejsce w styczniu tego roku.

QualiPSo to międzynarodowy projekt skupiający organizacje z Europy, Chin i Brazylii, finansowany przez Unię Europejską w ramach 6. Programu Ramowego, dotyczący jakości i wiarygodności otwartego oprogramowania. Projekt rozpoczął się w 2006 roku, a jego ambitne założenia miały na celu wprowadzenia wolnego i otwartego oprogramowania w Europie na nowy poziom i zwiększenia jego konkurencyjności w stosunku do rozwiązań zamkniętych. Celem projektu było stworzenie technologii, procedur i polityk, umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału oprogramowania Open Source dla potrzeb dużych i wymagających projektów informatycznych.

Finalny przegląd był podsumowaniem czterech lat prac nad projektem. QualiPSo został ostatecznie oceniony pozytywnie. W uwagach recenzentów podczas podsumowania projektu za jego najistotniejsze rezultaty uznane zostały: modele i narzędzia do badania jakości i wiarygodności oprogramowania i projektów open-source, innowacyjna platforma nowej generacji do rozwoju oprogramowania – QualiPSo Factory oraz Sieć Centrów Kompetencji QualiPSo, odpowiedzialna za utrzymywanie i dalszy rozwój rezultatów. Recenzenci szczególnie pozytywnie odebrali fakt stworzenia centrów w Polsce i Japonii, gdyż nie były one zapisane w założeniach projektu.

Polskie Centrum Kompetencji QualiPSo funkcjonuje od kwietnia 2010 roku i zostało utworzone przy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Więcej informacji o projekcie o jego rezultatach: www.qualipso.org
Strony polskiego Centrum Kompetencji QualiPSo: http://qualipso.psnc.pl/

Bartek Lewandowski