Forum Gospodarcze: by Poznań był atrakcyjniejszy

Forum Gospodarcze: by Poznań był atrakcyjniejszy
W jakim kierunku powinna rozwijać się poznańska aglomeracja, czym Poznań może przyciągnąć inwestorów i czy w stolicy Wielkopolski jest miejsce dla realizacji innowacyjnych projektów. O tych i wielu innych problemach dyskutowali uczestnicy IV Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej – przedstawiciele środowisk samorządowych, naukowych oraz przedsiębiorcy.

Misją FGAP jest tworzenie pozytywnej atmosfery, służącej rozwojowi współpracy gospodarczej i samorządowej oraz promocja potencjału ekonomicznego i zwiększanie atrakcyjności aglomeracji poznańskiej dla inwestorów i mieszkańców w ramach zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Tegoroczna, czwarta już edycja Forum, odbywała się pod hasłem „Inwestuj w to, co najlepsze”. Do dyskusji tradycyjnie zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk samorządowych, naukowych i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiali się, czy miasto i ościenne gminy są atrakcyjne dla inwestorów. W jednym z trzech paneli dyskusyjnych „Inwestycje innowacyjne – szansa i wyzwanie dla biznesu, nauki i samorządu”, wziął udział dyrektor PCSS oraz Prezes Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego – profesor Jan Węglarz.

W swoim wystąpieniu „Poznańska przestrzeń innowacji ICT” Profesor Węglarz przedstawił istotę Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, który idealnie wpisuje się w ideę współpracy przedsiębiorców ze światem nauki. Wklaster daje bowiem możliwość tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych i wdrażania konkretnych projektów badawczo-rozwojowych.

Wymownym podsumowaniem IV FGAP była sonda przeprowadzona na zakończenie dyskusji. Na pytanie: „Czy biznesmeni, samorządowcy i naukowcy mogą jeszcze lepiej współpracować, po to by generować w aglomeracji poznańskiej więcej inwestycji?” 87,5% uczestników odpowiedziało twierdząco.

Partnerem technicznym Forum Gospodarczego było PCSS. Zespół Edukacji i Systemów eLearning PCSS przeprowadził transmisję on-line ze wszystkich paneli dyskusyjnych. Transmisja odbyła się za pomocą trzech kamer, a sygnał udostępniony był w postaci strumienia wideo nadawanego w dwóch przepływnościach: 2 Mbit/s i 960×540 pikseli oraz 0,9 Mbit/s i 640×360 pikseli.