Fotorelacja: prezentacja dr inż. Cezarego Mazurka na Forum Rozwoju Miast 2019

Fotorelacja: prezentacja dr inż. Cezarego Mazurka na Forum Rozwoju Miast 2019

W miniony piątek, drugiego dnia Forum Rozwoju Miast (10-11.10.2019 r.) prezentację dotyczącą Digital Transformation Towards Smarter City przedstawił dr inż. Cezary Mazurek – Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, PCSS był partnerem wydarzenia. Osią tegorocznego Forum były trzy bloki tematyczne: Inteligentne rozwiązania włączające mieszkańców (Smart Inclusive City Actions), Inteligentne formy komunikacji społecznej (Open Smart City Actions) oraz Inteligentne, czyste technologie energetyczne (Energy Cleantech Smart City).