Fotorelacja: Startup Arena w Future Lab PCSS

Fotorelacja: Startup Arena w Future Lab PCSS

​Tematyka pierwszej edycji StartUp Arena Poznań, goszczącej w przestrzeniach FutureLab PCSS (17 grudnia 2019 r.) koncentrowała się na technologicznych rozwiązaniach w obszarze Life Science, w tym: medycyna, jakość życia, włączenie społeczne.

Spotkanie miało na celu nawiązywanie relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy innowatorami, ekspertami dziedzinowymi a inwestorami, w kontekście Przemysłu 4.0. Była to pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia realizowanego pod domeną Polskiej Doliny Krzemowej i patronatem Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju.