Gala finałowa konkursu „Superbohaterowie w walce z pandemią”

Gala finałowa konkursu „Superbohaterowie w walce z pandemią”

21 listopada 2022 r . w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyła się uroczysta gala, wieńcząca konkurs plastyczny „Superbohaterowie w walce z pandemią” dla uczniów szkół podstawowych, zrealizowany w ramach projektu REGIONAL COVID-HUB. Organizatorami konkursu były Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W ramach konkursu, podzielonego na dwie kategorie wiekowe, napłynęło kolejno 211 prac plastycznych, których autorami byli uczniowie klas I-III oraz 28 prac multimedialnych, animacji i pokazów, przygotowanych przez uczniów klas IV-VIII. W każdej kategorii przyznano dwie nagrody; Nagrodę Jury, składajacego się z naukowców, inżynierów i grafików, pracujących w ICHB PAN i PCSS oraz Nagrodę Publiczności – przyznaną przez internautów w drodze głosowania, które trwało od 18 października do 9 listopada br.

Konkursowi, odbywającemu się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, przyświecało kilka celów, w tym: kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych wśród uczniów, zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na szlachetne i godne pochwały postawy, które stanowią wzór do naśladowania, zachęcenie do twórczego, wizualnego zinterpretowania tematyki bohaterstwa w czasach pandemii COVID-19, a także zwiększenie zainteresowania społecznego wykorzystaniem elektronicznych usług publicznych poprzez promocję projektu REGIONAL COVID-HUB.

W uroczystej gali udział wzięli: Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Paulina Stochniałek, Dyrektor Departamentu Zdrowia Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Anna Jackowska, Zastępczyni Dyrektor Departamentu Zdrowia – Monika Urbańska-Kicuła oraz przedstawiciele organizatorów konkursu – dr hab. inż. Krzysztof Kurowski (PCSS), dr Natalia Koralewska (ICHB PAN) oraz Tomasz Kuczyński (PCSS).

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali zestawy gier edukacyjnych oraz upominki od Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, ICHB PAN oraz PCSS. Dodatkowo szkoły, w których uczą się laureaci, otrzymały profesjonalne mikroskopy edukacyjne marki Nikon ufundowane przez Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Sponsorami konkursu były firmy PRECOPTIC oraz Integrale IT.

Nazwiska zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursu dostępne są na stronie REGIONAL COVID-HUB.