ICHB PAN PCSS laureatem Kryształowej Brukselki 2020

ICHB PAN PCSS laureatem Kryształowej Brukselki 2020

Podczas, odbywającej się wirtualnie gali, wręczono nagrody przyznawane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE dla najaktywniejszych polskich uczestników w Programie Ramowym Horyzont 2020 (lata 2014-2020). Instytut Chemii Bioorganicznej PAN wraz z afiliowanym Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym wyróżniono już po raz piąty.

​Kryształowa Brukselka to nagroda przyznawana polskim podmiotom naukowym, biznesowym i administracyjnym od 2001 r. W ten sposób wyróżniane są sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE, których celem jest wzmocnienie doskonałości naukowej i podniesienie konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich innowacyjność i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. W tym roku gala wręczenia nagród, ze względu na pandemię koronawirusa, odbyła się w całości on-line.

ICHB PAN PCSS otrzymał wyróżnienie w kategorii Nauka – Instytuty Naukowe PAN. Kapituła konkursu podkreśliła wiodący udział IChB PAN PCSS w kończącym się Programie Horyzont 2020, w którym poznańskie Centrum zrealizowało 76 projekty, koordynując 4 z nich.

Tegoroczna nagroda jest już piątym wyróżnieniem dla IChB PAN PCSS, poprzednio poznańska instytucja otrzymała nagrody w 2004, 2010, 2016  oraz 2018 roku.