Immersify: Innowacyjne technologie dla Wirtualnej Rzeczywistości

Immersify: Innowacyjne technologie dla Wirtualnej Rzeczywistości

Wirtualna Rzeczywistość (VR), która stanowi kolejny etap rozwoju mediów, ma wszystkie niezbędne cechy, aby stać się w najbliższym czasie popularnym trendem rynkowym. Aplikacje VR, w odróżnieniu od tradycyjnego wideo, filmów i telewizji, poprzez swoją immersyjność sprawiają, że doświadczenia w oglądaniu treści multimedialnych, stają się coraz intensywniejsze, bardziej interaktywne i spersonalizowane. Niezależnie jednak od wyzwań stawianych względem VR, przed producentami sprzętu i oprogramowania stoi konieczność przeprowadzenia wielu prac badawczo-rozwojowych tak, aby wyprowadzić te technologie na szeroki rynek konsumencki. Założenie to stoi u podstaw projektu Immersify, który jest realizowany przez europejskie konsorcjum firm i instytucji naukowych, w skład którego wchodzi PCSS, będące liderem projektu.

Projekt Immersify skupia się na czterech aspektach nowych mediów i wirtualnej rzeczywistości. Przede wszystkim w związku z wyższą rozdzielczością, większą częstotliwością odświeżania i wymaganiami związanymi z VR, niezbędne jest podjęcie prac nad nową technologią kompresji obrazu. Drugą rzeczą jest obsługa różnorodnych urządzeń wyświetlających, od okularów i hełmów do wirtualnej rzeczywistości w zastosowaniach konsumenckich począwszy, aż do specjalistycznych instalacji wizualizacyjnych zlokalizowanych w ośrodkach naukowych. Po trzecie, twórcy treści wideo, grafiki komputerowej w wersji zarówno 2D jak i 3D oraz mechanizmów interaktywnych powinni mieć możliwość łączenia ze sobą różnych technologii w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach projektu. Ostatnim aspektem związanym z projektem jest promocja rozwiązań i prezentacja efektów pracy. Konsorcjum zakłada udział w znanych na świecie imprezach i festiwalach, takich jak Ars Electronica Festival czy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Przy tych okazjach pokazywane będą specjalnie w tym celu opracowane treści oraz towarzyszące im narzędzia umożliwiające tworzenie nowatorskich materiałów filmowych dla wysokiej rozdzielczości i VR.

W projekcie Immersify współpracuje ze sobą pięć renomowanych instytucji z pięciu krajów europejskich.

Są to:

  • PCSS to aktywne centrum badawcze specjalizujące się w sieciach nowej generacji, mediach wysokiej rozdzielczości i mediach immersyjnych, aplikacjach i wizualizacjach naukowych, chmurach obliczeniowych, bibliotekach cyfrowych i bezpieczeństwie cybernetycznym oraz technologiach, aplikacjach i usługach dla społeczeństwa informacyjnego.
  • Spin Digital Video Technologies GmbH (Niemcy) opracowuje wysokowydajne kodeki wideo dla mediów nowej generacji i aplikacji wideo. Kodeki Spin Digital umożliwiają stosowanie jakości UHD (4K, 8K) zarówno dla zastosowań konsumenckich jak i profesjonalnych instalacji wizualizacyjnych VR i 360.
  • Marché du Film – Festival de Cannes (Francja) jest organizatorem najważniejszego wydarzenia branży filmowej skupiającym co roku ponad 12.000 producentów, klientów, dystrybutorów i przedstawicieli festiwali filmowych. Marché du Film odbywa się corocznie podczas Festiwalu w Cannes od 1959 roku. W NEXT, centrum innowacji w samym sercu wydarzenia, wystawcy i twórcy VR z całego świata prezentują swoje osiągnięcia związane z technologiami VR.
  • Visualisation Center C (Szwecja) jest ośrodkiem naukowo-badawczym w Norrköping, prowadzącym unikalne badania związane z wizualizacyją i technologiami informacyjnymi. W ośrodku znajduje się centrum cyfrowej nauki, w którym organizowane są pokazy technologiczne. Są tam również laboratoria multimedialne, wystawy interaktywne oraz publicznie dostępne immersyjne kino 3D. Dział produkcyjny Centrum tworzy publiczne pokazy oparte na rzeczywistych danych naukowych.
  • Ars Electronica Futurelab (Linz, Austria) jest interdyscyplinarnym laboratorium sztuki medialnej cieszącym się międzynarodowym uznaniem jako jeden z wiodących nieuniwersyteckich ośrodków badawczo-rozwojowych w dziedzinie sztuki medialnej, estetyki informacji, projektowania interakcji, persuasive technologies, robotyki i środowisk wirtualnych. Jedną z wielu instalacji referencyjnych jest unikatowy na całym świecie system Deep Space 8K, który ma również być dalej rozwijany w ramach projektu Immersify.

Projekt Immersify został zainaugurowany w październiku 2017 r. w Poznaniu i trwać będzie do marca 2020 r. Projekt otrzymał finansowanie ze środków programu Unii Europejskiej pod nazwą „Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej Nr 7620799.

Oryginalny arykuł dotyczący projektu można znaleźć TUTAJ.