Przyjaciele bibliotek cyfrowych 2017. Raport z analizy źródeł ruchu w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych

Przyjaciele bibliotek cyfrowych 2017. Raport z analizy źródeł ruchu w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych
Celem raportu, przygotowanego przez Marcina Werlę – kierownika Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS, jest przedstawienie wyników analizy źródeł ruchu w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych. Analizie poddano dane pochodzące z sześciu serwisów. Wszystkie te serwisy są, jak na polskie warunki, dużymi bibliotekami cyfrowymi i istnieją co najmniej od kilku lat. Trzy z nich (BC UWr, e-bUW, RCIN) mają charakter instytucjonalny, trzy pozostałe (MBC, ŚBC, WBC) są regionalnymi bibliotekami cyfrowymi. Wszystkie działają w oparciu o oprogramowanie dLibra rozwijane w PCSS.

Analizie poddano dane z następujących serwisów:

Jak wynika z raportu, tytułowymi przyjaciółmi bibliotek cyfrowych, w kontekście kierowania ruchu do ich zbiorów były w 2017 r.:

wyszukiwarki internetowe, w tym przede wszystkim Google (97% ruchu w tym kanale, 2% – Bing),
serwisy agregujące i katalogi biblioteczne: agregatory Federacja Bibliotek Cyfrowych i Europeana oraz katalog NUKAT,
użytkownicy bibliotek cyfrowych.

Pełny raport dostępny jest TUTAJ.