Inauguracja projektu z ITWL – technologie kwantowe w zarządzaniu ruchem lotniczym

Inauguracja projektu z ITWL – technologie kwantowe w zarządzaniu ruchem lotniczym

Spotkanie uruchamiające projekt pt. „Zastosowanie technologii kwantowych w zarządzaniu ruchem lotniczym SZ RP” (QATM) odbyło się 15 czerwca 2021 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem projektu jest uzyskanie przewagi kwantowej w postaci pozyskiwanych rozwiązań w czasie rzeczywistym opartych o algorytmizacje i rozwiązanie problemu zarządzania obiektami, które znajdują się w przestrzeni powietrznej. Głównym założeniem jest wykorzystanie technologii kwantowych w celu dostarczenia zoptymalizowanych i aktualizowanych w czasie rzeczywistym planów oraz harmonogramów dla złożonych zadań zarządzania obiektami znajdującymi się w przestrzeni powietrznej.

Członkami konsorcjum projektowego są:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (lider), reprezentowany na spotkaniu przez Zastępcę Dyrektora ITWL ds. Naukowych prof. dr. hab. inż. Andrzeja Żyluka
– Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, reprezentowane przez Zastępcę Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS dr. hab. inż. Krzysztofa Kurowskiego
– firma EXENCE SA, reprezentowana przez Wiceprezesa Arkadiusza Mrugałę.