Zapraszamy na Debatę Poznańską III „Jak tworzyć miasto kultury”

Zapraszamy na Debatę Poznańską III „Jak tworzyć miasto kultury”

Zapraszamy na trzecie z cyklu wydarzeń organizowanych przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania – Debaty Poznańskie. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca 2021 roku i będzie miało charakter hybrydowy. Partnerem technologicznym wydarzenia jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Debaty Poznańskie są inicjatywą obywatelską. Tematyka Debat dotyczy wybranych zjawisk/trendów społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie z określeniem ich praktycznych implikacji dla funkcjonowania i rozwoju Poznania. Debaty odbywają się w formie dyskusji panelowej z udziałem interdyscyplinarnego grona zaproszonych ekspertów.

Najbliższe wydarzenie skupiać się będzie wokół tematu kultury, ludzi ją kreujących, a także jej wpływu na dobrostan mieszkańców Poznania.

Dyskusja toczyć się będzie w interdyscyplinarnym gronie ekspertów wokół:
–  tworzenia metropolii pełnej kultury,
–  istoty środków finansowych, ale także czasu, energii i zapału,
–  sposobu zarządzania instytucjami kultury.

Miejsce debaty hybrydowej: Międzynarodowe Targi Poznańskie.

– Debata transmitowana będzie online na kanale YouTube Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

– Wydarzenie jest też obecne na profilu FRMP na Facebook.