KASSK 2019: porozumienie o współpracy PCSS z gminą Nowy Tomyśl

KASSK 2019: porozumienie o współpracy PCSS z gminą Nowy Tomyśl

Podczas XV edycji Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych (KASSK), odbywającej się 29-31 marca 2019 r., podpisano porozumienie pomiędzy PCSS a gminą Nowy Tomyśl o współpracy w zakresie innowacyjnego wykorzystania najnowszych technologii w edukacji.

Na mocy porozumienia już w październiku, w wybranych placówkach edukacyjnych nauczyciele w czasie lekcji jak również poza nimi wykorzystywać będą wybrane usługi cyfrowe uruchomione w ramach Krajowej Sieci Naukowej PIONIER. Każdy z testujących to środowisko zostanie także wyposażony w tzw. obudowę metodyczną, którą stanowić będzie przewodnik jak rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów, jak również scenariusze edukacyjne. W ramach współpracy powołany został zespół: Sieć edukatorów PIONIER.