Komisja Europejska publikuje informacje o zakończonym projekcie PROTECTIVE

Komisja Europejska publikuje informacje o zakończonym projekcie PROTECTIVE

​Komisja Europejska opublikowała w serwisie CORDIS informacje o zakończonym w ubiegłym roku projekcie H2020 PROTECTIVE – „Proactive Risk Management through Improved Cyber Situational Awareness”, w którym brało udział Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Celem projektu było opracowanie narzędzi wspierających działalność operacyjną zespołów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo – zarówno w segmencie sieci dla nauki, jak i w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

​Projekt zrealizowało konsorcjum 10 partnerów pod przewodnictwem irlandzkiego Athlone Institute of Technology. Obok PCSS, udział wzięły m.in. operatorzy czeskiej i rumuńskiej sieci krajowych dla nauki NREN (CESNET oraz RoEduNet). We współpracy z tymi partnerami, a także hiszpańską firmą GMV, przeprowadzono fazę pilotową projektu w środowisku sieci NREN, której celem była walidacja systemu do korelacji i priorytetyzacji alertów i meta-alertów bezpieczeństwa, opartej na narzędziach CESNET (Warden, Mentat), silniku analitycznym WSO2 DAS oraz autorskim oprogramowaniu jRank, przygotowanym przez zespół projektowy PCSS. Realizowane przez Dział Bezpieczeństwa ICT PCSS prace polegały między innymi na wykorzystaniu wielokryterialnych metod wspomagania decyzji do priorytetyzacji kolejki zgłoszeń zdarzeń bezpieczeństwa; opracowane podejście wykorzystuje teorię zbiorów przybliżonych (ang. rough set theory). Zaimplementowano również interfejs użytkownika do obsługi modułu priorytetyzacji.

Wytworzony system planuje się wykorzystywać jako mechanizm wspomagania monitoringu bezpieczeństwa w ramach krajowej sieci dla nauki PIONIER, a także w instalacjach dedykowanych dla realizowanych projektów naukowo-badawczych.

Więcej informacji znajduje się stronie Komisji Europejskiej , a także na stronie internetowej projektu.