Komunikat dotyczący niedostępności funkcji sprawdzania wyników przydziału systemu Nabór

Komunikat dotyczący niedostępności funkcji sprawdzania wyników przydziału systemu Nabór

Incydent niedostępności funkcji sprawdzania wyników przydziału systemu Nabór w dniu 20.07.2022 r. od godziny 10:00-12:30 był wynikiem nałożenia kilku czynników technicznych. Jedną z istotniejszych było wprowadzenie wcześniejszych, niezbędnych zmian konfiguracyjnych naszych systemów związanych z podwyższonymi procedurami bezpieczeństwa zagrożeń cyberprzestrzeni.

System błędnie (nadwrażliwie) ocenił jednoczesny napływ dużej ilości użytkowników w jednym momencie jako atak hakerski (DDOS) i odciął możliwość korzystania z dostępu do części publicznej poprzez WWW. Dodatkowo wdrożenie logowania przez Węzeł Krajowy wydłużyło czas obsługi pojedynczego użytkownika. Po zmianach ustawień kolejka oczekujących była sukcesywnie obsługiwana i dane o rekrutacji były przekazywane do końcowych odbiorców. Jednocześnie utrzymany był nieprzerwany dostęp systemu dla placówek oświatowych. Pragniemy podkreślić, że do tej pory, przez blisko 20 lat funkcjonowania platformy, zdołaliśmy uniknąć podobnych problemów, a zaistniały incydent traktujemy bardzo poważnie i niezwłocznie wdrożymy odpowiednie zmiany w konfiguracji, by niedostępność tak kluczowych platform jak Nabór nie zdarzyła się w przyszłości.