EUhubs4data: zakończenie eksperymentu AI4SAM, wspieranego przez PCSS

EUhubs4data: zakończenie eksperymentu AI4SAM, wspieranego przez PCSS

Eksperyment AI4SAM (AI for fostering soft and active mobility to accelerate European’s transition to climate neutrality) prowadzony przez Kentyou w ramach pierwszej rundy eksperymentów EUHubs4Data skupiał się na optymalizacji lokalizacji stacji miękkiej mobilności (rowery elektryczne, skutery, hulajnogi) w obszarach miejskich, wiejskich oraz przemysłowych w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Aby osiągnąć zamierzony cel w eksperymencie połączono dane z różnych źródeł w dwóch miastach. Były to m.in. dane demograficzne, topograficzne, punkty użyteczności publicznej, dane o wykorzystaniu pasów rowerowych, schemat ruchu, warunki pogodowe itp. Proces analizy danych wspierał identyfikację najbardziej prawdopodobnego umiejscowienia stacji mobilności miękkiej według różnych parametrów, np. grupy społecznej, którą należy zachęcić do korzystania z tego typu komunikacji. W ostatnim kroku algorytm optymalizacyjny sugerował decyzje dotyczącą umiejscowienia np. stacji rowerowej.

Dzięki DIH, w tym także zestawu narzędzi geoprzestrzennych udostępnionych przez PCSS, wspierających poszczególne etapy rozwoju, możliwa była walidacja tezy eksperymentu. Infrastruktura projektu EUHubs4Data wraz z platformą sensiNact pomogła zintegrować setki zbiorów danych oferowanych przez dostawców danych z Hiszpanii (BigData CoE Barcelona). W ramach eksperymentu skorzystano z kilku usług EUHubs4Data, takich jak dostęp do infrastruktury Big Data oraz wykorzystanie odpowiednich zestawów narzędzi analitycznych, które pomogły skalować pojawiające się rozwiązania.