Komunikat związany z awarią centralnego węzła infrastruktury danych PCSS

Komunikat związany z awarią centralnego węzła infrastruktury danych PCSS

10 lipca 2023 od godzin porannych systemy techniczne PCSS doznały rozległej awarii w obrębie działania węzła infrastruktury danych co skutkowało brakiem dostępu do dużej ilości usług utrzymywanych w Centrum Danych. Awaria wywołała uruchomienie automatycznego systemu dbałości o spójność danych w celu ich zabezpieczenia. Tym samym zdarzenie spowodowało niespotykany na skalę dotychczasową brak dostępu do usług, m.in. część funkcji systemu Nabór, MPK Poznań oraz wewnętrznych systemów PCSS. Awaria ma charakter losowy i nie jest efektem działania osób trzecich.

Zespoły techniczne PCSS wraz ze wsparciem serwisów zewnętrznych pracują nad przywróceniem działania usług. Z uwagi na rozległy charakter awarii usługi będą przywracane sukcesywnie. Funkcjonalność części usług została już przywrócona.

Kolejny komunikat o stanie przywracania infrastruktury podamy za pośrednictwem kanałów social media PCSS w dniu jutrzejszym, tj. 11 lipca 2023 r.

Za wszelkie niedogodności i problemy wynikłe w czasie awarii serdecznie przepraszamy wszystkich użytkowników.