Konferencja „Przyszłości PIONIER.TV”

Konferencja „Przyszłości PIONIER.TV”

Podsumowanie dotychczasowej działalności oraz plany na przyszłość były głównym tematem, zorganizowanej 22 listopada 2023 r. w siedzibie PCSS, konferencji dotyczącej PIONIER.TV. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele zespołów telewizyjnych, powołanych przy Miejskich Sieciach Komputerowych zrzeszonych w Konsorcjum PIONIER.

PIONIER.TV to platforma stworzona do produkcji i udostępniania materiałów wideo o tematyce naukowej, korzystająca z dorobku Platon TV – pierwszego tego typu projektu w Polsce, powołanego przez Konsorcjum PIONIER, a prowadzonego przez studia telewizyjne, działające przy największych ośrodkach akademickich w naszym kraju. Jak przekonują jej twórcy – tematyka materiałów prezentowanych w PIONIER.TV jest wszechstronna i zróżnicowana. Obejmuje relacje z wydarzenia z życia uczelni, wyzwania współczesnej medycyny i nowe metody leczenia, badania w dziedzinie przyrody i nauk o ziemi, badania kosmiczne, nauki humanistyczne, nauki techniczne, kultura, sport, edukacja, a także promocja nauki i innowacji oraz współpraca nauki i gospodarki.

Podczas konferencji dyskutowano m.in. o nowym kształcie i stylu oferty programowej PIONIER.TV oraz o możliwych nowych formach promocji. Podczas „burzy mózgów” uczestnicy spotkania proponowali m.in. oryginalne, eksperymentalne formaty, alternatywne kanały współpracy czy poszukiwanie nowych form przekazu.