Warsztaty Intel oneAPI w PCSS

Warsztaty Intel oneAPI w PCSS

22 i 23 listopada 2023 r. w siedzibie PCSS odbyło się szkolenie użytkowników komputerów dużej mocy PRACE-LAB2. Specjaliści z firmy Intel przekazywali wiedzę na temat możliwości nowych narzędzi, wspierających przetwarzanie hybrydowe w systemach wyposażonych w akceleratory sprzętowe. Warsztaty poprowadził Stephen Blair-Chappell – niezależny konsultant i certyfikowany instruktor Intel oneAPI.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję sprawdzić w działaniu implementację standardów oneAPI za pomocą nowego pakietu Intel Developer Cloud (IDC), który wkrótce całkowicie zastąpi Intel Parallel Studio. Pakiet ten jest już dostępny na klastrze Altair. Istotną pomocą dla programisty są narzędzia wspierające proces programowania i optymalizacji aplikacji, co znalazło odzwierciedlenie w prezentacji możliwości VTune/Advisor, a potem w ćwiczeniach wykonywanych w środowisku obliczeniowym.

Głównym celem projektu PRACE-LAB2 (POIR.04.02.00-00-C003/19), jest dostarczenie specjalizowanych architektur komputerowych pod zastosowania związane z problematyką analityki dużych wolumenów danych, zastosowań wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, jak również symulacji obliczeń kwantowych. W obszarze gospodarki prace rozwojowe skupiają się na dostarczeniu nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowych usług, m.in. HPCaaS (HPC as a Service). Celem nadrzędnym jest poprawa pozycji na rynkach europejskich i światowych polskiej gospodarki poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań przy współpracy sektora prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, z sektorem nauki.