Lotnicza inwestycja w Kąkolewie

Lotnicza inwestycja w Kąkolewie

Budowa hangaru wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym i jego wyposażeniem realizowana jest w ramach projektu „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”. Celem projektu jest przede wszystkim wyposażenie lotniska w Kąkolewie w infrastrukturę naukowo-badawczą do realizacji prac w obszarze B+R dla potrzeb transportu lotniczego, eksploatacji użytkowej, logistyki, monitorowania, nadzoru oraz neutralizacji zdarzeń i katastrof.

W marcu 2023 roku zakończono budowę hangaru wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym na lotnisku w Kąkolewie (EPPG). Obiekt ten, zlokalizowany na działce o powierzchni 1 ha, powierzchni zabudowy 1820 m² i powierzchni użytkowej 1932 m² oraz kubaturze blisko 23 000 m³, został zrealizowany w modelu „zaprojektuj i wybuduj”. Oprócz hali lotów o powierzchni ponad 1300 m² i wysokości użytkowej 10,65 m, posiada on zaplecze laboratoryjne, magazynowe, socjalne i techniczne, które pozwoli prowadzić prace badawczo-rozwojowe i eksperymenty z bezzałogowymi statkami powietrznymi, a trójdzielna brama o szerokości 16 m i wysokości 5,5 m umożliwi hangarowanie, obsługę i przygotowanie do lotu dużych bezzałogowców. Realizacja inwestycji zajęła 15 miesięcy, w trakcie których powstał projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano projekty wykonawcze i zrealizowano prace budowlane, uzyskując ostatecznie pozwolenie na użytkowanie obiektu. Był to okres dynamicznych zmian cen, wywołanych pandemią i kryzysu spowodowanego wojną w Ukrainie. Do końca 2023 roku zakończone zostały inwestycje związane z zakupem specjalistycznego wyposażenia zaplecza laboratoryjnego, które stworzy warunki do projektowania, integracji, testowania i przygotowania do eksploatacji platform bezzałogowych. Budowa hangaru wraz zapleczem laboratoryjno-badawczym i jego wyposażeniem realizowana jest w ramach „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”, współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014–2020, dotacji celowej MEiN, wkładu finansowego partnerów gospodarczych (Aeroklub Poznański, LARS) oraz środków własnych PCSS.

Na maszcie oraz w hali hangaru zamontowane zostaną anteny systemu 5G, który jest w trakcie integracji. Na terenie 1,5 ha, realizowana jest farma fotowoltaiczna o mocy 1 MWp, która wraz z magazynem energii o pojemności 500 kWh pozwoli zasilać infrastrukturę hangaru, w tym projektowaną serwerownię. Pod te potrzeby zasilanie obiektu rozbudowywane jest do mocy 1,1 MW. Realizowana jest także rozbudowa infrastruktury światłowodowej, której sercem będzie pomieszczenie telekomunikacyjne w hangarze,
przyłączone do infrastruktury światłowodowej PCSS. W 2024 roku planowane jest uruchomienie serwerowni. Będzie ona wyposażona m.in. w infrastrukturę klimatyzacji wraz z systemem odzysku ciepła odpadowego, które zostanie wykorzystane do ogrzewania obiektu. Uzyskamy dzięki temu możliwość autokonsumpcji energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w miejscu jej wytwarzania, co pozwoli istotnie obniżyć koszty zakupu energii.