Miliard połączeń z eduroam

Miliard połączeń z eduroam

Usługa eduroam to system prostego i bezpiecznego roamingu adresowany do osób związanych ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce, jak i za granicą). W połowie maja 2016 r. zanotowano miliard bezpośrednich połączeń z tą usługą.

​Infrastruktura eduroam w Polsce została zbudowana w ramach projektu PLATON. eduroam jest dostępny w 83 polskich instytucjach, w 801 lokalizacjach (rozumianych jako odrębne budynki badź ich grupy, bądź spójne obszary na zewnątrz budynków), w 54 miejscowościach.

Prostota korzystania z eduroam jest porównywalna do używania telefonu komórkowego – wystarczy uruchomić urządzenie w zasięgu sieci eduroam i po chwili użytkownik może korzystać z Internetu. Zasadniczą cechą usługi eduroam jest z jednej strony ochrona jego prywatności, a z drugiej strony zapewnienie identyfikacji użytkownika w wypadku, gdyby dopuścił się naruszenia prawa, a przede wszystkim informacji o lokalizacji, w której aktualnie przebywa.

Głównym założeniem projektu jest wdrożenie i udostępnienie usługi eduroam dla środowisk naukowych i akademickich. Poza zbudowaniem infrastruktury, w ramach projektu przygotowuje się również bazę informacji o dostępności usługi i bazę wiedzy na temat możliwości korzystania z eduroam i możliwości przyłączania się kolejnych instytucji.

Projekt ma na celu uruchomienie i udostępnienie usługi eduroam w sieci PIONIER. Usługa ta zapewnia środowisku akademickiemu dostęp do sieci we wszystkich lokalizacjach eduroam na świecie, za pomocą jednego autoryzowanego konta, gwarantując we wszystkich lokalizacjach taki sam sposób dostępu do sieci jak w jednostce macierzystej.