Nabór 2016: przedszkola w Poznaniu

Nabór 2016: przedszkola w Poznaniu

Ostatniego dnia lutego 2016 roku rozpoczęła się rekrutacja do poznańskich przedszkoli. Systemową obsługę rekrutacji do placówek prowadzi Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

System Nabór 2016 jest pierwszym systemem łączącym w sobie rekrutację do wszystkich szczebli placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Od roku 2005 system Nabór został podzielony na dwa moduły: rekrutację i pracę bieżącą. Moduł Rekrutacja pozwala na przeprowadzanie rekrutacji do poszczególnych typów placówek, natomiast praca bieżąca służy do przechowywania aktualnych informacji na temat przydziału poszczególnych uczniów do oddziałów, na poziomie wszystkich roczników, co z kolei zapewnia możliwość:

  • kontroli obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • kontroli obowiązku szkolnego,
  • kontroli obowiązku nauki.

System rekrutacji został stworzony w PCSS w porozumieniu z Urzędem Miasta Poznania, Kuratorem Wielkopolskim i dyrektorami poznańskich szkół i placówek oświatowych. Sprawdzone w Poznaniu moduły wdrażane są w kolejnych lokalizacjach i obecnie PCSS rozwijając system współpracuje z ponad 10 organami prowadzącymi placówki oświatowe w Polsce. System hostowany jest na serwerach PCSS.

W tym roku, w terminie od 16 do 27 marca, rodzice muszą dostarczyć do przedszkola wniosek oraz dokumenty wymagane przy każdym z kryteriów. Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze strony www.nabor.pcss.pl/poznan. Tam też można się zapoznać z ofertą każdego przedszkola, sprawdzić m.in. jakie zajęcia dodatkowe oferuje placówka.

System rekrutacji stworzony w PCSS cechuje przede wszystkim skuteczność – wyniki rekrutacji dostępne są praktycznie natychmiast po wprowadzeniu danych. Bieżący monitoring popularności poszczególnych oddziałów oraz generowane raporty umożliwiają elastyczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Więcej informacji na temat Naboru 2016 znaleźć można TUTAJ.