Nabór 2021: rozpoczęto rekrutację do przedszkoli i szkół podstawowych

Nabór 2021: rozpoczęto rekrutację do przedszkoli i szkół podstawowych

W Poznaniu można składać wnioski o przyjęcie do państwowych przedszkoli i szkół podstawowych. Rekrutacja do poszczególnych placówek prowadzona jest wyłącznie w wersji on-line za pomocą systemu informatycznego „Nabór”, stworzonego i obsługiwanego przez PCSS.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, rodzic może wskazać pięć placówek, które bierze pod uwagę. O przyjęciu do wybranej placówki zdecyduje liczba zebranych punktów.

System Nabór 2021, wdrożonym w całości przez PCSS, jest pierwszym systemem łączącym w sobie rekrutację do wszystkich szczebli placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, wnioski o przyjęcie do wybranych placówek składać można do 30 marca 2021 roku. Natomiast 16 kwietnia podane zostaną ostateczne wyniki rekrutacji, czyli listy zakwalifikowanych kandydatów. Po tym terminie odbędzie się jeszcze, dodatkowa rekrutacja uzupełniająca.

Zapisy do wybranych placówek można zgłaszać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy: https://nabor.pcss.pl.