Trwają intensywne prace w projekcie PRACE-LAB

Trwają intensywne prace w projekcie PRACE-LAB

W kilku ośrodkach superkomputerowych w Polsce trwają intensywne prace instalacyjne w projekcie PRACE-LAB, natomiast w pięciu ośrodkach KDM i MAN infrastruktura jest już gotowa i wdrażana operacyjnie. Krajowa infrastruktura obliczeniowa HPC oraz infrastruktura danych stanowić będzie największy do tej pory zasób IT w Polsce, połączony ultraszybką siecią PIONIER i udostępniający swoje usługi wszystkim uczelniom w Polsce, instytutom Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowym Instytutom Badawczym.

​Prace instalacyjne trwają w ośrodkach superkomputerowych:

Natomiast w pięciu ośrodkach Komputerów Dużej Mocy (KDM) i MAN (Miejska sieć komputerowa) infrastruktura jest już gotowa i wdrażana operacyjnie. Są to:

Zakończenie budowy e-infrastruktury PRACE-LAB planowane jest na przełomie kwietnia i maja 2021.

W PCSS supermaszyna Altair jest już stopniowo oddawana do użytku, na razie w wersji testowej beta. Wersja ta udostępniana jest najbardziej aktywnym użytkownikom, którzy z racji największego doświadczenia oraz wymagań otrzymają dostęp do superkomputera, który pozwala na przeprowadzenie testów na wyłączność. Dostęp otrzymali m.in. naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dzięki czemu mają możliwość prowadzenia obliczeń na bardzo dużych problemach naukowych (grand challenges).

System Altair zakupiony został z funduszy strukturalnych UE w ramach programu PO IR. Zgodnie z nowymi dyrektywami Komisji Europejskiej istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury do celów naukowych, jak również na rzecz gospodarki. System zainstalowany w PCSS produkcyjnie udostępniony zostanie w kwietniu tego roku.

Grafika systemu Altair widoczna na zdjęciach poniżej jest autorskim projektem Donaty Sikorskiej z Pionu Technologii Przetwarzania Danych PCSS. Rozwinięcie grafiki prezentuje dziedziny nauki oraz obszary zastosowań w przemyśle, dla których wykorzystany zostanie system komputerowy.