Nagroda dla Inkubatora Innowacji Społecznych WINS

Nagroda dla Inkubatora Innowacji Społecznych WINS

Ogłoszono wyniki jubileuszowego, dziesiątego konkursu “Samorząd Równych Szans” na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są przez polskie samorządy. W kategorii „Powiat ziemski/województwo” zwyciężył Inkubator Innowacji Społecznych WINS, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań oraz PCSS.

Inkubator WINS powołany został w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Celem działania Inkubatora jest wsparcie finansowe i merytoryczne rozwoju 30 innowacyjnych pomysłów, mikrorozwiązań w zakresie usług opiekuńczych dostosowanych do lokalnych potrzeb osób zależnych: osób starszych, osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a także dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

W ramach projektu WINS PCSS wspiera uczestników w zakresie opracowywania i testowania innowacyjnych rozwiązań dostarczając infrastrukturę Laboratoriów Przyszłości FutureLab oraz służąc swoją ekspertyzą. Powstały w efekcie projektu strukturalnego FutureLab jest miejscem, dzięki któremu wielkopolscy innowatorzy mają możliwość rozwijania swojej aktywności w relacjach z polskimi i zagranicznymi firmami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. W zlokalizowanej w centrum Poznania historycznej kamienicy, znajdują się tzw. żywe laboratoria (living lab) czyli przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia teleinformatyczne, w których wielkopolskie firmy i organizacje mogą projektować, testować lub demonstrować innowacyjne rozwiązania. Tematyka poruszana w FutureLab obejmuje szereg obszarów ważnych społecznie, takich jak m.in. szkoła przyszłości, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz opieka nad osobami zależnymi. W tym ostatnim obszarze FutureLab dysponuje dedykowanymi przestrzeniami telerehabilitacji i e-włączania społecznego.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego.