Nominacja dr. inż. Norberta Meyera do grupy strategicznej PRACE

Nominacja dr. inż. Norberta Meyera do grupy strategicznej PRACE

W listopadzie decyzją Komitetu Sterującego PRACE AISBL, kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych PCSS dr inż. Norbert Meyer, otrzymał nominację do grupy strategicznej PRACE. Grupa ta zajmuje się wypracowaniem kierunków rozwoju zaawansowanych obliczeń w Europie oraz określaniem zadań konsorcjum PRACE w kontekście tych celów.

W ostatnim czasie nastąpiło zacieśnienie współpracy pomiędzy EuroHPC JU (EuroHPC Joint Undertaking) oraz Konsorcjum PRACE. Według wstępnych ustaleń, PRACE wspomagać będzie operacyjne działania EuroHPC m.in. w obszarze ogłaszania konkursów na systemy pre-eksaskali, ocenę grantów obliczeniowych oraz ich późniejsze rozliczenia.

Grupa strategiczna PRACE pracuje nad trzecim etapem rozwoju, tzw. PRACE 3.0, gdzie jednym z głównych zadań są badania nad systemami eksaskalowymi HPC oraz współpraca z EuroHPC.