Nowa edycja konkursu „Granty na granty” ogłoszona

Nowa edycja konkursu „Granty na granty” ogłoszona
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił tegoroczną edycję konkursu Granty na granty, przeznaczonego dla jednostek naukowych zamierzających stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na prace mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
http://tinyurl.com/2u6cxj3