Nowa wersja Systemu Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej autorstwa PCSS

Nowa wersja Systemu Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej autorstwa PCSS
Na Politechnice Poznańskiej wdrożona została nowa wersja systemu SINUS – Systemu Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej, przygotowana przez PCSS. System ten został uruchomiony jako oficjalny System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej.

Celem utworzenia SINPP jest upowszechnianie wyników działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Poznańskiej, w tym bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie dorobku publikacyjnego. Z systemu można korzystać pod adresem: https://sin.put.poznan.pl/.

Wdrożona nowa wersja systemu SINUS obsługuje już kompleksowo raportowanie dorobku naukowego przez pracowników uczelni i jest zintegrowana z centralnym systemem logowania PP, zastępując tym samym kilka funkcjonujących do tej pory niezależnych narzędzi.