EuroHPC ogłasza przetarg na EuroQCS-Poland

EuroHPC ogłasza przetarg na EuroQCS-Poland

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) ogłosiło przetarg na instalację EuroQCS-Poland, komputera kwantowego EuroHPC, który będzie zlokalizowany w Polsce.

EuroHPC Joint Undertaking ogłosiło przetarg na wybór dostawcy pierwszego europejskiego komputera kwantowego opartego na uwięzionych jonach. EuroQCS Poland pozyska cyfrowy komputer kwantowy oparty na bramkach, oferujący ponad 20 fizycznych kubitów.

System będzie zlokalizowany w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) w Polsce i zintegrowany z lokalną infrastrukturą HPC, umożliwiając zdalny dostęp za pośrednictwem sieci naukowej PIONIER i paneuropejskich sieci Geant. PCSS jest liderem konsorcjum EuroQCS-Poland, które składa się z dwóch dodatkowych polskich partnerów – Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Creotech Instruments S.A. oraz jednego partnera akademickiego z Łotwy – Uniwersytetu Łotewskiego.

EuroQCS-Poland będzie przede wszystkim ukierunkowany na badania, rozwój i innowacje oraz będzie dostępny dla szerokiego grona europejskich użytkowników końcowych, od społeczności naukowej po przemysł i sektor publiczny. Nadchodząca infrastruktura komputerów kwantowych będzie wspierać rozwój szerokiego zakresu zastosowań o znaczeniu przemysłowym, naukowym i społecznym dla Europy, dodając nowe możliwości do europejskiej infrastruktury superkomputerowej.

Zakup oraz integracja komputerów kwantowych z istniejącymi centrami danych HPC jest pierwszą inicjatywą EuroHPC w zakresie rozwoju obliczeń kwantowych w Europie.

W najbliższej przyszłości planowane są dodatkowe zaproszenia do składania wniosków ukierunkowane na rozwój hybrydowych technologii oprogramowania pośredniczącego HPC-QC, a także hybrydowych algorytmów i aplikacji, zapewniających holistyczne podejście obejmujące zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie.


Więcej szczegółów

Całkowita wartość zamówienia wynosi 15.5 milionów EURO. EuroHPC Joint Undertaking sfinansuje 50% całkowitego kosztu nowych maszyn, a pozostałe 50% zostanie sfinansowane przez Państwo Uczestniczące – Ministerstwo Cyfryzacji RP.

Termin składania wniosków przetargu upływa 17 listopada o godz. 17:00

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Kontekst

W czerwcu 2023 r. EuroHPC Joint Undertaking podpisało umowy hostingowe z sześcioma lokalizacjami w całej Europie w celu hostowania i obsługi komputerów kwantowych EuroHPC.

Wybór podmiotów przyjmujących był podyktowany chęcią zaoferowania jak najszerszej gamy różnych europejskich platform obliczeń kwantowych i hybrydowych architektur klasyczno-kwantowych, dając Europie możliwość bycia liderem w tej wschodzącej dziedzinie i zapewnienia europejskim użytkownikom dostępu do różnorodnych i uzupełniających się technologii kwantowych.

Inicjatywa ta oferuje nowatorską interpretację komputerów kwantowych jako platform akceleratorów w rzeczywistych środowiskach HPC. Przewidywana integracja będzie wymagała istotnych prac badawczo-rozwojowych w kierunku hybrydowego stosu oprogramowania zarządzającego zarówno obciążeniem zadaniami HPC, jak i QC. Podczas prac integracyjnych wszystkie podmioty przyjmujące będą ściśle współpracować z europejskimi organami normalizacyjnymi.

Te sześć komputerów kwantowych będzie stanowić uzupełnienie dwóch analogowych symulatorów kwantowych opracowywanych obecnie w ramach projektu EuroHPC JU HPCQS na bazie neutralnych atomów, dostarczonych przez francuską firmę PASQAL. HPCQS ma na celu opracowanie i koordynację opartej na chmurze europejskiej infrastruktury federacyjnej, ściśle integrującej dwa komputery kwantowe, z których każdy kontroluje ponad 100 kubitów w systemach HPC warstwy Tier-0 Joliot-Curie w GENCI i modułowym superkomputerze JUWELS w Julich Supercomputing Centre (JSC).

EuroHPC JU jest podmiotem prawnym i finansującym, utworzonym w 2018 r. i poddanym przeglądowi w 2021 r. na mocy rozporządzenia Rady (UE) 2021/1173, którego misją jest:

  • rozwijanie, wdrażanie, rozszerzanie i utrzymywanie w UE wiodącego na świecie sfederowanego, bezpiecznego i hiperpołączonego ekosystemu obliczeń superkomputerowych, obliczeń kwantowych, usług i infrastruktury danych;
  • wspieranie rozwoju oraz upowszechniania innowacyjnych, konkurencyjnych systemów superkomputerowych ukierunkowanych na popyt i użytkowników w oparciu o łańcuch dostaw, który zapewni komponenty, technologie i wiedzę ograniczające ryzyko zakłóceń oraz rozwój szerokiej gamy zastosowań zoptymalizowanych pod kątem tych systemów;
  • rozszerzenie wykorzystania tej infrastruktury superkomputerowej na dużą liczbę użytkowników publicznych i prywatnych oraz wspieranie rozwoju kluczowych umiejętności w zakresie HPC dla europejskiej nauki i przemysłu.

Aby wyposażyć Europę w wiodącą na świecie infrastrukturę superkomputerową, EuroHPC JU zakupiło już dziewięć superkomputerów zlokalizowanych w całej Europie. Obecnie działa siedem superkomputerów:  LUMI w Finlandii, LEONARDO we Włoszech, Vega w Słowenii, MeluXina w Luksemburgu, Discoverer w Bułgarii, Karolina w Czechach i Deucalion w Portugalii. Trwają również prace nad kolejnymi dwoma superkomputerami:  MareNostrum5 w Hiszpanii oraz JUPITER w Niemczech.