O systemie dLibra na Konferencji Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej

O systemie dLibra na Konferencji Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej
24 i 25 maja 2017 roku w Krakowie odbędzie się, organizowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Nauk o Informacji, IV Konferencja Naukowa Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej zatytułowana „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”. Podczas wydarzenia specjaliści z Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS zaprezentują system dLibra.

Czwarta konferencja z cyklu Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej poświęcona będzie zagadnieniom związanym z audiobookami, e-bookami i innymi dokumentami niedrukowanymi w praktyce biblioteczno-informacyjnej. W skrócie: książki w plikach i ich znaczenie dla bibliotek, bibliotekarza i użytkownika. Pragniemy wymienić się doświadczeniami nt. wykorzystania, opracowywania, udostępniania, gromadzenia, czytelnictwa, percepcji i funkcjonalności książek w postaci cyfrowej. Poznać praktyki korzystania z oferty rynku księgarskiego w tym zakresie, w tym e-bibliotek baz danych, repozytoriów w kraju i zagranicą. Aspekt książek w plikach interesować nas będzie z punktu widzenia bibliotekarskiego, czytelniczego oraz wydawniczego.

Pierwszego dnia wydarzenia, podczas sesji Funkcjonalność i dostępność mediów cyfrowych Karolina Bohdanowicz i Tomasz Parkoła z Działu Bibliotek Cyfrowych PCSS przedstawią referat W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe – nowoczesne rozwiązania w systemie dLibra.

Więcej informacji na temat Konferencji znaleźć można TUTAJ.