Ochrona przed atakami DDoS dziś i jutro – wystąpienie na konferencji SECURE 2013

Ochrona przed atakami DDoS dziś i jutro – wystąpienie na konferencji SECURE 2013
Na XVII edycji dorocznej konferencji SECURE poświęconej tematowi bezpieczeństwa teleinformatycznego, jednej z największych konferencji o tym profilu organizowanych w Polsce, prezentację na temat ochrony przed atakami DDos przedstawił Łukasz Czarniecki z PCSS. Konferencja odbyła się w tym roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizatorami byli NASK oraz CERT Polska.

Łukasz Czarniecki przedstawił doświadczenia i wyniki badań własnych (realizowanych wspólnie z Marcinem Jerzakiem – również z Zespołu Bezpieczeństwa PCSS) w zakresie ochrony przed atakami typu DoS i DDoS. Ataki rozproszonej odmowy dostępu do usługi stają się jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów. Skala zagrożenia i wielkość potencjalnych strat rosną nieustannie, a zwalczanie w przypadku dużych ataków jest bardzo trudne.

W czasie wystąpienia przedstawiony został przegląd najciekawszych ataków DDoS oraz sposobów przeciwdziałania ich skutkom. Autorzy przedstawili nowe aspekty związane z atakami typu odbitego, które powodują znaczną amplifikację wolumenu ruchu w trakcie ataku oraz przyjrzeli się najciekawszym technologiom, które mogą w przyszłości zwiększyć efektywność zarówno samych ataków, jak i systemów je odpierających.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną prezentacją.

Dziękujemy Organizatorom za udostępnienie zdjęć.