Demonstracja transmisji strumieniowej podczas ICT’2013

Demonstracja transmisji strumieniowej podczas ICT’2013
Podczas konferencji ICT, która odbędzie się w Wilnie w dniach 6-8.11.2013 w ramach projektu VISIONAIR, PCSS wspólnie z I2CAT oraz INRIA zaprezentuje demonstrację transmisji strumieniowej.

Przedmiotem prezentacji będzie koncert kilku muzyków występujących w różnych lokalizacjach. Strumień audiowizualny przedstawiający pierwszą ekipę muzyków rejestrowany w studio PCSS, będzie wysyłany do Barcelony, gdzie dołączona zostanie kolejna grupa artystów. W następnej kolejności wspólny obraz i dźwięk trafi do Grenoble, gdzie wyrenderowana zostanie wirtualna scena oraz tancerz. Animacja wirtualnej postaci będzie oparta o ruchy rzeczywistego tancerza śledzonego w czasie rzeczywistym za pomocą technologii motion-capture. Tak zintegrowana treść trafi finalnie do Wilna, gdzie zostanie zaprezentowana na stoisku projektu VISIONAIR.

Eksperyment zostanie zrealizowany dzięki wsparciu projektu VISIONAIR, który oferuje naukowcom z Europy możliwość skorzystania z zaawansowanej infrastruktury wizualizacyjnej.