Od Babel do Hagi – druga konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe w Poznaniu

Od Babel do Hagi – druga konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe w Poznaniu

w dniach od 8 do 10 grudnia 2009 roku odbędzie się druga już edycja Konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe”. Miejscem konferencji, analogicznie do ubiegłego roku, będzie Pałac Działyńskich w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 78/79. Organizatorami konferencji są: Biblioteka Kórnicka PAN, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, konferencja będzie powiązana z kolejną edycją warsztatów „Biblioteki cyfrowe”. Formuła ta przyjęta została ze względu na dynamiczny rozwój polskiej infrastruktury bibliotek cyfrowych i aktywny udział polskich środowisk w projektach europejskich. Daje ona możliwość połączenia referatów i dyskusji na temat problematyki tworzenia i rozwoju bibliotek cyfrowych z prezentacjami technicznymi i spotkaniami zespołów funkcjonujących przy Konsorcjum „Polskie Biblioteki Cyfrowe”.

Konferencja podzielona jest na cztery sesje tematyczne oraz dwie sesje specjalne związane z Europeaną. W ramach sesji specjalnych prelekcje wygłoszą:

  • prof. Stefan Gradmann zajmujący się semantyczną interoperacyjnością Europeany oraz opracowujący nowy model danych, który w przyszłości będzie wykorzystywany w Europeanie;
  • Karin Heijink pełniąca w Fundacji EDL stanowisko Business Development Director.

Prelekcje te pozwolą zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat jednej z najważniejszych europejskich inicjatyw dotyczących bibliotek cyfrowych oraz będą okazją do dyskusji z osobami mającymi istotny wpływ na kierunki rozwoju tej inicjatywy – zarówno pod względem technicznym jak i organizacyjnym. Sesje tematyczne obejmują m.in. problematykę rozwoju i organizacji bibliotek cyfrowych, jest też sesja dedykowana użytkownikom bibliotek oraz sesja dotycząca metadanych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem znajdującym się poniżej i zapraszamy do udziału w konferencji!

http://www.man.poznan.pl/PBC/2009/?s=program-konferencja