Oficjalne otwarcie CBPIO (1): Przecięcie wstęgi, zwiedzanie laboratoriów i okolicznościowa konferencja

Oficjalne otwarcie CBPIO (1): Przecięcie wstęgi, zwiedzanie laboratoriów i okolicznościowa konferencja
Mszą świętą o godzinie 9:00 we wtorek, 22 września w Poznańskiej Archikatedrze, której przewodniczył Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, rozpoczęły się obchody oficjalnego otwarcia Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu. Inwestycja ta, po dwóch latach od rozpoczęcia prac, staje się nową siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.
Do szybkiego tempa prac i z radością wyczekiwanego dnia oddania obiektu do użytku nawiązał w homilii zaproszony Arcybiskup Łódzki, Marek Jędraszewski. Obaj biskupi, krótko po godzinie 11:00, po oficjalnych powitaniach tłumnie przybyłych gości, poświęcili nowy obiekt naukowy. W licznych gratulacjach, składanych na ręce Dyrektora PCSS (Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. PCSS), profesora Jana Węglarza, oraz Dyrektora IChB PAN, profesora Marka Figlerowicza podkreślano niezwykłą determinację, której towarzyszy prawie 23-letnia historia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Instytucja, na dobre wpisana w prace badawczo-naukowe w dziedzinie teleinformatyki zarówno w regionie, jak i – przez działalność wokół Konsorcjum Polskiego Internetu Optycznego – także na poziomie polskim, europejskim i światowym, zakorzenia swoją lokalizację blisko kampusu Politechniki Poznańskiej, jako „drugie płuco” Internetowej Doliny Warty.

Podczas symbolicznego przecięcia wstęgi, swój udział w otwarciu nowego Centrum mieli zarówno przedstawiciele środowisk akademickich z całej Polski, władz centralnych, lokalnych i samorządowych regionu, osoby odpowiedzialne za projekt i budowę CBPIO, jak i przyjaciele PCSS, blisko związani z jego rozwojem. Ostatecznego „cięcia”, symbolicznego umożliwienia poruszania się po obiekcie dokonali jednocześnie prof. Jan Węglarz, prof. Marek Figlerowicz oraz dr Maciej Stroiński, Dyrektor Techniczny PCSS i zastępca profesora Węglarza. Zebrani goście udali się do budynku sal technologicznych Centrum Badawczego, gdzie obejrzeli kilkunastominutowy pokaz multimedialny „Człowiek – maszyna – człowiek”. Jak podkreślano, bogata we wrażenia dźwiękowe i wizualne oprawa artystyczna jest pewną „wizją rozwoju technologii, w którą wpisuje się historia PCSS, a która zaczyna się i kończy na człowieku”. Symboliczną łączność z historią prac obliczeniowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym zapewniło użycie w wizualizacji wysłużonych, nieużywanych już szaf serwerowych, będących dawniej elementem zasobów systemów obliczeniowych PCSS. Tym akcentem rozpoczęto także zwiedzanie w grupach nowoczesnych, wyposażanych obecnie laboratoriów dziedzinowych CBPIO: od specjalizowanych pracowni otwartego sprzętu sieciowego, przez laboratoria wizualizacji i interakcji, bibliotek cyfrowych, telemedycyny, integracji technologii ICT z otoczeniem, Internetu przyszłości i Internetu rzeczy, po kino wysokiej rozdzielczości i studio telewizyjne PlatonTV.

Popołudniową część spotkania otwarła merytoryczna konferencja okolicznościowa „PIONIER globalnym laboratorium innowacji”. W trakcie jej sesji omawiano nie tylko najnowsze inwestycje w ramach całej sieci Polskiego Internetu Optycznego PIONIER, ale też horyzont rozwoju usług i badań ICT, których dobrym przykładem jest otwarte właśnie Centrum Badawcze. Ponad stu uczestników konferencji mogło wysłuchać prezentacji dotyczących wiodących projektów naukowych, a także wizji innowacyjnego wykorzystania nowoczesnej infrastruktury badawczej.

Wieczorny program obchodów otwarcia zakończył bankiet, podczas którego uczestnicy, przy towarzyszeniu muzyki na żywo w wykonaniu zespołu Riffertone, mogli spotkać się na nieformalnych rozmowach i wymianie poglądów. Przed 22:00 budynek Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego oświetliła feeria pokazu sztucznych ogni, wzbudzając emocje widzów i dopinając tym samym program artystyczny radości z nowego kompleksu badawczego PCSS.