PCSS członkiem Open Planets Foundation

PCSS członkiem Open Planets Foundation
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zostało nowym członkiem Open Planets Foundation (OPF). Organizacja ta powstała w ramach unijnego projektu i służy udoskonalaniu rozwiązań technicznych w dziedzinie długoterminowej archiwizacji.

PCSS opracował dArceo – system długoterminowego przechowywania zasobów cyfrowych, który jest już używany przez wiele instytucji w Polsce w celu składowania treści cyfrowych. Wkładem PCSS jako członka Open Planets Foundation, będzie propagowanie tej usługi jako pakietu open source. Ponadto PCSS przedstawi ulepszenia do kodu bazowego FITS, narzędzia które jest powszechnie wykorzystywane zarówno przez członków OPF, jak i szerszą społeczność.

Zdaniem Tomasza Parkoły, członka Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS, głównym zadaniem Poznańskiego Centrum jest dzielenie się wiedzą i narzędziami ze społecznością Open Planets Foundation. „Wierzymy, że OPF poprzez doskonałą współpracę i środowisko sieciowe pomoże nam zrealizować założone cele. Jesteśmy szczególnie ukierunkowani na dzielenie się wiedzą, tworzenie nowych inicjatyw, badanie nowych pomysłów oraz prowadzenie innowacyjnych projektów. Naszym głównym celem jest oczywiście na działalność badawczo-rozwojowa”.

PCSS zostało 19. członkiem Open Planets Foundation, organizacji która łączy biblioteki, archiwa, instytucje badawcze, uczelnie wyższe i usługodawców pracujących wspólnie nad ochroną zasobów cyfrowych.