PCSS dla seniorów

PCSS dla seniorów
Przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego wzięli udział w forum Ambient Assisted Living w duńskim Odense.
Bezdotykowa myszka, dizajnerska laska z wbudowanym GPS-em i sympatyczny robot domowy to tylko część powstających i planowanych rozwiązań teleinformatycznych w ramach Ambient Assisted Living, które niebawem ułatwią życie osobom po sześćdziesiątym roku życia. Plany stworzenia takich produktów zaprezentowano na forum AAL, które odbyło się w dniach od 15. do 17.września w duńskim Odense.

AAL to obszar badawczy, w ramach którego prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami wspomagającymi funkcjonowanie i integrację osób starszych. Niezbędnymi partnerami w każdym projekcie dofinansowywanym z projektu AAL są instytucje badawczo-rozwojowe oraz firmy, które w trakcie projektu uczestniczą w opracowaniu produktu, a po zakończeniu projektu, wdrażają nowy produkt na rynek.

W forum wzięli udział przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Od początku swojego istnienia PCSS kładzie duży nacisk na rozwiązania teleinformatyczne związane z medycyną i e-zdrowiem. Forum AAL było dla Centrum okazją do nawiązania cennych kontaktów z nowymi partnerami, głównie z obszaru Skandynawii, a także z pomysłodawcami produktów dofinansowywanych w minionych edycjach konkursów AAL.

Obecność takich organizacji jak PCSS i Wklaster na tego typu forum sprawia, że polscy partnerzy zdobywają coraz więcej zaufania zagranicznych partnerów oraz możliwości udziału w dużych projektach na poziomie europejskim. W tegorocznych materiałach konferencyjnych Polska, jako jedyne państwo Europy środkowo-wschodniej, pojawiła się w roli kraju zainteresowanego projektami AAL.