PCSS dołączył do programu DataCite Registered Service Providers

PCSS dołączył do programu DataCite Registered Service Providers

Program Registered Service Provider jest prowadzony w ramach konsorcjum DataCite i zrzesza instytucje, które umożliwiają innym jego członkom na tworzenie i modyfikowanie informacji o rejestrowanych numerach DOI w sposób zautomatyzowany, tj. poprzez dedykowane API DataCite. PCSS został włączony do tego programu.

Rozwijane w PCSS oprogramowanie dLibra z pakietu DInGO od wersji 6.1 posiada funkcję automatycznego rejestrowania numerów DOI dla tworzonych w tym systemie obiektów cyfrowych. Automatyczna rejestracja numerów DOI realizowana jest w momencie publikowania obiektu poprzez wspomniane API DataCite. Więcej informacji o funkcji rejestrowania numerów DOI w systemie dLibra znajduje się w dokumentacji dostępnej online.