PCSS partnerem technologicznym Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

PCSS partnerem technologicznym Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Jak co roku mieszkańcy stolicy Wielkopolski mogli głosować na wybrane przez siebie projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas tegorocznej edycji, dzięki wsparciu ze strony Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, udało się wychwycić nieważne głosy i sprawnie przeprowadzić etap weryfikacji.

21 milionów złotych – taka kwota była do rozdysponowania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021: 15 mln zł na projekty rejonowe i 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie. Poznaniacy wybierali spośród 175 pomysłów – 34 ogólnomiejskich, 12 w ramach Zielonego Budżetu i 129 rejonowych. Każdy mieszkaniec mógł oddać maksymalnie 4 głosy.

Głosy, drogą elektroniczną, można było oddawać przez niemal miesiąc, od 23 października do 20 listopada. Co ciekawe w obecnej edycji Budżetu oddano 87 575 ważnych głosów. To wynik lepszy niż roku ubiegłym, kiedy głosowało niespełna 69 tys. mieszkańców.

Od kilku lat PCSS wspiera przeprowadzenie głosowania w zakresie obsługi informatycznej. Podczas tegorocznej edycji wprowadzono dodatkowe mechanizmy, wykrywające podejrzane głosy z wykorzystaniem zgromadzonych danych.

Listę zwycięskich projektów, wraz z liczbą uzyskanych głosów, można zobaczyć w Serwisie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.