PCSS dostarczyło materiały wideo na potrzeby przekazu demo SES w rozdzielczości 8K

PCSS dostarczyło materiały wideo na potrzeby przekazu demo SES w rozdzielczości 8K

23 i 24 maja 2018 roku podczas SES Industry Days w Luksemburgu przeprowadzona zostanie transmisja sygnału telewizyjnego 8K. Część materiałów wideo 8K, z szybkością 60 klatek na sekundę i 10-bitową głębią kolorów, została nagrana przy pomocą kamer 8K przez PCSS.

Od 2008 roku Dział Nowych Mediów PCSS przy współpracy z zespołem PlatonTV prowadzi prace nad nagrywaniem, strumieniowaniem, przetwarzaniem i wyświetlaniem obrazu wysokiej rozdzielczości (UHD). Pierwsze prace koncentrowały się wokół budowy węzła 4K z użyciem prototypowego sprzętu audiowizualnego. Węzeł ten zlokalizowany w Poznaniu był udostępniany naukowcom z Europy w ramach wspólnych przedsięwzięć badawczych (m.in. projekt VISIONAIR), a efekty prac i sama technologia była wielokrotnie prezentowana na targach technologicznych, imprezach tematycznych i konferencjach naukowych. Można tu wymienić chociażby targi IBC, konferencje TNC, Supercomputing, GLIF czy inicjatywy związane z rozwojem transmisji obrazu wysokiej rozdzielczości przez sieci jak CINEGRID, CINEGRID Amsterdam czy HPDMNet.

Od 2015 roku PCSS rozbudowuje infrastrukturę multimedialną o sprzęt 8K umożliwiający pozyskiwanie treści 8K i 8K 3D, jej przetwarzanie, postprodukcję, strumieniowanie sieciowe oraz wyświetlanie na dedykowanych wyświetlaczach. PCSS jako jeden z pierwszych użytkowników wdrożył system SONY IP Live do przesyłu treści 8K, czego efektem była jedna z pierwszych na świecie transmisji sygnału UHD poprzez szerokopasmową sieć komputerową na 17 tys. km. Posiadamy również system nagrywania 8K 3D dostarczony przez firmę SONY, jak również zaawansowane instalacje wizualizacyjne 8K 3D 60p (zintegrowane przez firmę BARCO) i systemy wizualizacji naukowej typu CAVE.

PCSS bierze udział w szeregu prac badawczych nad kodekami, strumieniowaniem treści multimedialnych wysokiej rozdzielczości oraz immersyjną telewizją nowej generacji – wymienić tu należy przede wszystkim projekty europejskie ImmersiaTV i Immersify.

W trakcie strumieniowania przez satelitę wykorzystane będą krótkie impresje filmowe zrealizowane w Poznańskiej Palmiarni oraz w studio PlatonTV: Palmhouse 8K oraz Magda 8K. O realizacji pierwszego więcej można znaleźć w materiale PlatonTV, dostępnym TUTAJ.