PCSS na Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej

PCSS na Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej
Tworzenie atmosfery dla rozwoju współpracy gospodarczej i samorządowej, promocja potencjału ekonomicznego i zwiększanie atrakcyjności aglomeracji poznańskiej dla inwestorów i mieszkańców – to główne cele rozpoczynającego się dzisiaj w Poznaniu trzeciego już Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej. Przez dwa najbliższe dni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządu i świata nauki i kultury będą dyskutować i wymieniać się doświadczeniami na temat planów i strategii rozwoju aglomeracji. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli goście z metropolii europejskiej.

Najważniejsze wydarzenie gospodarcze w regionie nie mogło odbyć się bez udziału Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego. Do składu Rady Programowej forum, której zadaniem jest określanie głównych kierunków rozwoju oraz programu merytorycznego spotkania, zaproszono profesora Jana Węglarza – dyrektora PCSS. W skład rady weszło kilkunastu przedstawicieli środowiska samorządowego, naukowego i biznesowego, takich jak: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Ministrów Eugeniusz Grzeszczak, dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych profesor Tomasz Kaczmarek i prezes Zarządu Solaris Bus&Coach Solange Olszewska. Drugiego dnia forum profesor Węglarz weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „Gospodarka oparta na wiedzy w aglomeracji poznańskiej” na temat innowacyjnych firm, klastrów technologicznych i transferu wiedzy do biznesu.

Już po raz kolejny PCSS umożliwia wszystkim zainteresowanym śledzenie na żywo przebiegu paneli dyskusyjnych. Transmisja online w jakości HD dostępna jest po zarejestrowaniu się na stronie: www.forumgospodarcze.com. Pod tym samym adresem znaleźć można również dokładny program imprezy. Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej potrwa do 18. maja.