PCSS na Supercomputing Frontiers Europe 2019

PCSS na Supercomputing Frontiers Europe 2019

Supercomputing Frontiers Europe to prestiżowa międzynarodowa konferencja ekspercka poświęcona superkomputerom i obliczeniom dużej mocy, która w dniach 11-14 marca 2019 r. odbywa się w warszawskim Centrum Konferencyjnym Kopernik. Organizatorem wydarzenia jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). W prelekcjach i panelach dyskusyjnych, towarzyszących Konferencji, uczestniczą przedstawiciele PCSS.

Supercomputing Frontiers Europe 2019 jest okazją do wymiany wiedzy na temat architektury superkomputerów oraz ich interdyscyplinarnego wykorzystania we współczesnej nauce. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a także rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat objęło również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do grona panelistów i prelegentów zaproszeni zostali również przedstawiciele PCSS. Kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych – dr inż. Norbert Meyer wziął udział w dyskusji przedstawicieli ośrodków HPC w Polsce na temat „Polish aspirations in the Exascale era and EuroHPC initiative”, natomiast Damian Kaliszan z Działu Infrastruktury Centrum Danych przedstawił prezentację „HPC processors benchmarking assessment for Global System Science applications”.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć TUTAJ.