PCSS na targach ITM

PCSS na targach ITM
We wtorek – 8 czerwca rozpocznie się 10. – jubileuszowa edycja Nauki dla Gospodarki, projektu realizowanego w ramach targów Innowacje – Technologie – Maszyny ITM Polska 2010. Podczas imprezy swoją ofertę, skierowaną do przemysłu, przedstawią jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe, a także firmy i instytucje wspierające innowacje oraz transfer technologii, wśród nich także Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Nauka dla Gospodarki to miejsce spotkania specjalistów reprezentujących różne gałęzie przemysłu z licznymi przedstawicielami nauki stosowanej. To również niepowtarzalna możliwość zapoznania się z wieloma prototypami urządzeń i innowacyjnymi technologiami, które opatrzone znakiem „Nowość” będą łatwe do odnalezienia. Stoiska jednostek nauki usytuowane będą w salonach branżowych odpowiadają profilowi ich działalności. Bogatą ofertę wystawców Nauki dla Gospodarki uzupełni atrakcyjny program konferencji i spotkań, w tym VIII Forum Inżynierskie „Zaawansowane technologie motorem wzrostu gospodarczego”, a także seminarium Transfer Technologii Kosmicznych. Wizyta na targach ITM Polska to dla przedsiębiorców niepowtarzalna okazja do nawiązania kontaktów i podjęcia współpracy z jednostkami nauki.

Na jednym ze stoisk wyniki swoich prac badawczo-rozwojowych prezentuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Będą to projekty z zakresu innowacyjnych bezdotykowych interfejsów człowiek-komputer oraz przetwarzania obrazu wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym na układach kart graficznych. Autorami przedstawianych na targach aplikacji są pracownicy Działu Aplikacji PCSS – Krystyna Napierała i Marek Błażewicz.

Pierwsza z aplikacji dotyczy rozszerzonej rzeczywistości. Pozwala ona umieścić przechodzących obok stoiska zwiedzających na dowolnym tle, lub wkomponować ich w film. Za pomocą algorytmów background subtraction, na obrazie z kamery Full HD oddzielane jest tło od poruszających się obiektów (przechodniów), a jako tło podkładany jest dowolny obraz wysokiej rozdzielczości. Przechodnie mają wrażenie, że znajdują się w innej rzeczywistości. Obliczenia do przetwarzania obrazu wykonywane są na karcie graficznej firmy NVIDIA w środowisku CUDA. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie złożonych algorytmów background subtraction na strumieniu wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym.

Drugą aplikacją jest interfejs do przeglądania zdjęć wysokiej rozdzielczości. Umożliwia on zwiedzającym zapoznanie się z nowymi interfejsami do przeglądania zdjęć. Użytkownik może za pomocą intuicyjnych gestów wykonywanych przed kamerą Full HD obsługiwać przeglądarkę zdjęć wysokiej rozdzielczości (4K). Aplikacja udostępnia takie funkcje jak: przeglądanie katalogu zdjęć, wybieranie interesującego zdjęcia, powiększanie i obracanie zdjęć. Obliczenia do wykrywania markerów na palcach osoby sterującej są wykonywane na karcie graficznej firmy NVIDIA w środowiska CUDA. Druga karta jest odpowiedzialna za wyświetlanie zdjęć wysokiej rozdzielczości na czterech monitorach. Taka architektura pozwala na wykonywanie wszystkich operacji w czasie rzeczywistym.

Honorowymi patronami Nauki dla Gospodarki są Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Gospodarki.