PCSS partnerem technologicznym TNC 2017 w Linz

PCSS partnerem technologicznym TNC 2017 w Linz

„The Art of Creative Networking” to hasło tegorocznej 33. edycji Konferencji TNC, która od 30 maja do 2 czerwca gościć będzie w Linzu. Gospodarzem wydarzenia jest ACOnet, austriacka Narodowa Sieć Naukowo-badawcza. Podobnie jak w roku ubiegłym, partnerem technologicznym Konferencji jest PCSS.

TNC17 The Networking Conference jest największą i najbardziej prestiżową konferencją sieci naukowo-akademickich w Europie. Każda jej edycja gromadzi ponad pół tysiąca uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. Poprzez prelekcje wybitnych specjalistów, dyskusje i sesje, uczestnicy TNC dokonują przeglądu najnowszych osiągnięć w obszarze sieci badawczych, tak w dziedzinie technicznej, jak i w zakresie stosowania i zarządzania siecią. Konferencja jest szansą spotkania się wszystkich tych, którzy współpracują w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych.

PCSS, jak co roku, w sposób szczególny zaznaczy swoją obecność. Podczas wystawy, towarzyszącej Konferencji, zaprezentowane zostaną najnowsze dokonania w ramach prowadzonych przez PCSS projektów badawczych, takich jak: LoCloud, Rohub, czy ImmersiaTV.

PCSS jako partner technologiczny Konferencji zapewnia m.in. jej multimedialną oprawę, a najważniejszym wydarzeniom towarzyszyć będą kamery PlatonTV, wszystkie sesje będą transmitowane on-line.