PCSS partnerem technologicznym TNC 2018 w Trondheim

PCSS partnerem technologicznym TNC 2018 w Trondheim

Już po raz 34. odbędzie się największa i najbardziej prestiżowa konferencja sieci naukowo-akademickich w Europie, czyli TNC. Tym razem wydarzenie trwające od 10 do 14 czerwca gościć będzie w norweskim Trondheim. Partnerem technologicznym po raz kolejny będzie PCSS.

Hasłem tegorocznego wydarzenia, którego gospodarzem będzie norweska sieci naukowo-badawcza UNINETT, jest „Intelligent networks, cool edges?”

Przypomnijmy, że TNC The Networking Conference jest największą i najbardziej prestiżową konferencją sieci naukowo-akademickich w Europie. Każda jej edycja gromadzi ponad pół tysiąca uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. Poprzez prelekcje wybitnych specjalistów, dyskusje i sesje, uczestnicy TNC dokonują przeglądu najnowszych osiągnięć w obszarze sieci badawczych, tak w dziedzinie technicznej, jak i w zakresie stosowania i zarządzania siecią. Konferencja jest szansą spotkania się wszystkich tych, którzy współpracują w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych.

PCSS, jak co roku, w sposób szczególny zaznaczy swoją obecność. Podczas wystawy, towarzyszącej Konferencji, zaprezentowane zostaną najnowsze dokonania w ramach prowadzonych przez PCSS projektów badawczych.

PCSS jako partner technologiczny Konferencji zapewnia m.in. jej multimedialną oprawę, a najważniejszym wydarzeniom towarzyszyć będą kamery PlatonTV, wszystkie sesje będą transmitowane on-line.