PCSS udostępnia licencje na bazy czasopism

PCSS udostępnia licencje na bazy czasopism

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i współrealizowany przez Poznańskie Centrum Superkoputerowo-Sieciowe.

Dzięki dofinansowaniom ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą być realizowane zakupy czasopism, książek, e-booków oraz baz danych, których licencje są corocznie odnawiane. Zasoby są dostępne na platformach wydawców i mogą z nich korzystać polskie jednostki akademickie oraz naukowe.

Dzięki umowie podpisanej przez PCSS oraz MNiSW, wszystkie jednostki naukowe w Polsce od 1 stycznia 2019 r. mają dostęp do baz pakietu podstawowego EBSCO. Dofinansowanie z MNiSW pokryło w 100% koszt zakupu licencji.

Więcej informacji o projekcie znajduje się TUTAJ.