PCSS w prestiżowym programie Microsoft HPC TAP

PCSS w prestiżowym programie Microsoft HPC TAP

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) zostało zaproszone przez firmę Microsoft do prestiżowego programu TAP (ang. Technical Adoption Program) w zakresie wysokowydajnych systemów obliczeniowych, zajmującego się badaniami nad nową wersją HPC Server 20xx – oprogramowania, którego dystrybucja planowana jest w 2010 roku. W programie obok PCSS uczestniczą między innymi tak znani producenci, jak BMW, IBM i Siemens. Okres realizacji programu to marzec-grudzień 2009 roku, a prace PCSS koncentrują się wokół zapewnienia wsparcia dla aplikacji rozproszonych wykorzystujących MPI.

Udział w programach TAP wymaga głębokiej wiedzy w określonej dziedzinie i ma to również miejsce dla programu TAP HPC, gdzie PCSS poprzez Centrum Innowacji Microsoft realizuje badania nowej platformy HPC Server zarządzania zadaniami w środowisku rozproszonym. Celem programów jest uzyskanie opinii na temat technologii jeszcze nie wprowadzonych na rynek od organizacji i instytucji charakteryzujących się dużym doświadczeniem w określonym zakresie. Zaproszenie do programu HPC TAP jest niewątpliwie docenieniem roli, jaką odgrywa PCSS na polskim i europejskim rynku obliczeń superkomputerowych. Niewątpliwie istotną rolę odegrała także kilkuletnia owocna współpraca obu firm w ramach projektu Centrum Innowacji Microsoft.

Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu – projekt, którego partnerami są Microsoft Polska, PCSS oraz Politechnika Poznańska – działa od 1 czerwca 2006 roku. Dotychczas zajmowało się głównie usługami outsourcingowymi oraz bezpieczeństwem technologii. W roku bieżącym w ramach projektu rozpoczęto intensywne działania na obszarach współpracy różnych technologii (interoperacyjności), wirtualizacji i przetwarzania HPC.

Informację o udziale PCSS w programie HPC TAP ogłoszono podczas 3. Konferencji Centrum Innowacji Microsoft „Nowoczesne Technologie Bliżej Nas”, która odbyła się w Poznaniu 16 kwietnia 2009 r. Podczas konferencji poruszono także temat współpracy PCSS i Microsoftu w ramach tworzenia i udostępniania usług kampusowych, jako element projektu PLATON – „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych”.

TAP/RDP Framework (j. ang.)
Informacje o programie Microsoft TAP (j. ang.)
Windows HPC Server (j. ang.)