9. spotkanie projektu QualiPSo w Poznaniu

9. spotkanie projektu QualiPSo w Poznaniu

W dniach 21 – 23 kwietnia 2009 roku Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe będzie gospodarzem 9-tego spotkania plenarnego projektu QualiPSo (Quality Platform for Open Source Software). Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju wolnego oprogramowania (Open Source) oraz jego popularyzacja w zastosowaniach komercyjnych. Projekt QualiPSo jest inicjatywą międzynarodowego konsorcjum finansowaną przez Unię Europejską w ramach 6. Programu Ramowego.

​​W spotkaniu weźmie udział ponad 50 osób, z Europy, Chin i Brazylii, przedstawicieli uniwersytetów, instytucji naukowych, organizacji rządowych oraz największych liderów branży IT biorących udział w projekcie.

Głównie zagadnienia poruszone na spotkaniu dotyczyć będą tworzonego środowiska wspomagającego rozwój oprogramowanie Open Source nowej generacji oraz budowy i rozwoju sieci centrów kompetencji QualiPSo. Pierwsze trzy centra zostały już otwarte w Brazylii, Hiszpanii i Niemczech. Wkrótce uruchomione zostaną kolejne dwa, we Włoszech i Chinach. Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe rozważa stworzenie w najbliższej przyszłości takiego centrum w Polsce.
Spotkanie będzie prowadzone w ramach ośmiu sesji tematycznych:
• Aspekty prawne FLOSS,
• Interoperacyjność,
• Zarządzanie informacją i dokumentacją,
• Jakość i wiarygodność oprogramowania FLOSS,
• Proces wytwarzania oprogramowania FLOSS,
• Środowiska wspomagające tworzenie oprogramowania OSS nowej generacji,
• Centra kompetencji.
• Materiały szkoleniowe dotyczące FLOSS.